Psichologiniai mokymai personalui

Tai aktyvus mokymosi procesas, kurio metu teoriškai ir praktiškai susipažįstama su pagrindiniais nagrinėjamos temos dėsningumais, atliekamos praktinės užduotys, modeliuojamos aktualios mokymosi temas atitinkančios situacijos, analizuojami jų vaizdo įrašai.
Aktyvaus mokymo tikslas – didinti sąmoningą savo elgesio valdymą bei formuoti naujus bendravimo ir situacijų sprendimo įgūdžius.
Mokymų grupės nedidelės – dalyvauja 8 – 14 žmonių, tad jose galima sukurti saugią bendradarbiavimo atmosferą skatinančią dalyvių aktyvumą ir išmokimą.

Nauda dalyviams:
• Dalyviai išsiaiškina savo stipriąsias puses ir rezervus.
• Formuoja įgūdžius, reikalingus pardavimo, konflikto ir kitoms sudėtingoms situacijoms valdyti bei paslaugų teikimo kokybei užtikrinti.
• Lengviau valdo stresines ir įtampą keliančias situacijas.
• Padidina gebėjimą sąmoningai motyvuoti žmones veiklai.
• Efektyviau priima sprendimus darbinėse situacijose.
• Sugeba efektyviau daryti įtaką klientams ir bendravimo partneriams.

Seminarų temos:

- Bendravimo kompetencija ir poveikis klientams.
- Konfliktinių situacijų valdymas.
- Derybų įgūdžių tobulinimas.
- Vidinė organizacijos komunikacija.
- Komandos formavimas.
- Darbuotojų ir klientų motyvavimas.
- Streso įveikimas ir įtampos valdymas.
- Pasitikėjimas savimi sudėtingose bendravimo situacijose.
- Viešas pasisakymas ir bendravimas su žiniasklaida.
- Diskusijos organizavimas ir vadovavimas susirinkimui.