Profesinio kryptingumo nustatymas

Tai dominuojančių interesų, polinkių, vertybių ir asmeninių savybių ištyrimas bei aptarimas padedantis pasirinkti mokslo, studijų kryptį, planuojant savo profesinę karjerą.

Įvertinimui taikomos interesų, polinkių klausimynai, asmenybės tyrimo metodikos.

Gauti tyrimo rezultatai pateikiami raštu standartizuota forma bei aptariami konsultacijos metu. Tėvams pageidaujant, jie dalyvauja kartu.