Organizacinio klimato tyrimai

Personalo ir organizacinio klimato efektyvumo vertinimas (PEV)

PEV – tai sistemingas bendradarbiaujančių darbuotojų vieni kitų veiklos įvertinimas pagal 12 kriterijų.
Nustatomas kiekvieno darbuotojo veiklos tipas ir efektyvumas, vaidmuo komandoje, lyderiavimo tipas, pozicijos tvirtumas, elgesio konstruktyvumas ar destruktyvumas, motyvacijos ypatumai, stiprios ir silpnos veiklos pusės ir pan.
Taip pat šių įvertinimų pagrindu nustatoma padalinio ar organizacijos veiklos efektyvumas, problemų priežastys ir vystymosi tendencijos.

Nauda organizacijai:
• Apibūdinamas konkrečių darbuotojų elgesio ir veiklos konstruktyvumas, stipriosios ir silpnosios pusės, aktyvumas ir jų vaidmenys komandoje.
• Nustatomas darbuotojų sėkmingumas, ir jų veiklos atitikimas keliamiems tikslams.
• Atskleidžiami perspektyvūs darbuotojai ir potencialūs lyderiai: kandidatai atsakingesnėms pareigoms užimti.
• Gaunama informacija apie darbuotojų veiklos ypatumus suteikia galimybę didinti motyvaciją ir efektyviau panaudoti darbuotojų potencialą.
• Nustatoma padalinių vadovų pozicijos tvirtumas, vadovavimo padaliniams charakteris ir efektyvumas.
• Įvertinamas esamas organizacijos ar padalinio efektyvumo lygis: produktyvumas, veiklos atitikimas keliamiems tikslams, dinamika, reali struktūra.
• Atskleidžiamos organizacinių konfliktų priežastys ir jų sprendimo galimybės.
• Pateikiamos rekomendacijos darbuotojų veiklos efektyvumui didinti.
• Teikiamos konsultacijos vadovams ir darbuotojams, kurių metu sudaromas tolesnis veiksmų planas – potencialių darbuotojų ugdymas, karjeros planavimas, problemų sprendimas, struktūros keitimas, darbas su padalinių vadovais.

Tyrimo trukmė priklauso nuo apimtų darbuotojų kiekio.

 

Organizacinių resursų diagnostika (ORD)

ORD – tai kompleksinis bendrovės organizacinio klimato vertinimas. Vertinama veiklos organizavimo situacija bei tendencijos, organizacinių resursų būklė ir vystymo potencialas, nustatomos organizacijos stipriosios pusės bei pagrindinės problemos ir galimi jų sprendimo būdai.
Šia metodika įvertinami ne organizacijos veiklos rezultatai, o juos sąlygojantis veiklos procesas.

Nauda organizacijai:
• Organizacijos veiklos proceso vertinimas padeda tobulinti organizacijos valdymą ir administravimą.
• Veiklos tyrimo rezultatai suteikia informacijos organizacijos vadovams ir darbuotojams priimant strateginius ir operatyvinius sprendimus.
• Metodika sudaro galimybę fiksuoti pasikeitimus laike ir stebėti organizacijoje vykstantį progresą.

Atlikus tyrimą, organizacijai pateikiama informacija apie:
• Valdymo sistemos būklę, struktūrinius atitikimus.
• Struktūros optimalumą siekiamų tikslų atžvilgiu.
• Sprendimų priėmimo ir atsakomybės lygių suderinamumą su tikslais ir
funkcijomis, jų reglamentavimą.
• Informacijos pakankamumą ir suderinamumą.
• Pasitenkinimą savo veikla, statusu, veiklos rezultatais, mikroklimatu
kolektyve.
• Darbuotojų ir organizacijos tikslų suderinamumą.
• Identifikaciją su organizacija, lojalumą.
• Bendradarbiavimo lygį.
• Darbinės motyvacijos lygį.