Konsultacijos karjeros planavimo ir asmeniniais klausimais

Psichologo konsultacijos mokymosi motyvacijos, tarpusavio santykių, pasitikėjimo savimi ir kitais asmeniniais klausimais
jums padės:
• Suprasti blogo mokymosi priežastis ir jas pašalinti.
• Padidinti pasitikėjimą savimi.
• Įveikti sunkias situacijas.
• Pagerinti santykius su bendraklasiais.
• Pagerinti santykius su tėvais.

Vienos konsultacijos trukmė – 55 min.