Kandidatų į darbo vietas psichologinis įvertinimas

Tai pažintinių, asmeninių savybių, interesų ir gebėjimų nustatymas leidžiantis pažinti žmogų, jo galimybes ir resursus.
Vertinami darbuotojo mąstymo sugebėjimai, socialinė adaptacija, bendravimo ypatumai, elgesys konfliktinėse situacijose, atsparumas stresui ir emocinė pusiausvyra, savęs vertinimas ir pasitikėjimas savimi, darbinės veiklos ypatumai. Išskiriamos stipriosios savybės ir rezervai vystymuisi, reikšmingi motyvuojant darbuotojus ir pasiskirstant funkcijas

Vertinimo etapai:
• Pagal užsakovo duomenis sudaromas darbo vietos profilis, kurio keliami reikalavimai bus lyginami su kandidato duomenimis.
• Kandidato pageidaujamos asmeninės savybės vertinamos atliekant psichologinius testus.
• Jei reikia, vertinami gebėjimai taikant adaptuotą Lietuvoje intelekto struktūros testą.
• Rezultatai pristatomi raštu standartizuota forma ir aptariami susitikimo su užsakovu metu. Taip pat individualiai pristatomi pačiam kandidatui.