Intelekto struktūros ir psichologinis asmenybės ištyrimas

Savęs pažinimas – tai mėginimas suprasti save ir atsakyti į klausymus: koks aš esu? ką galiu? Tai siekimas suvokti savo individualumą, išskirtinumą, galimybes, suprasti savo vietą tarp kitų.
Viena iš galimybių pažinti save – individualus psichologinis įvertinimas.

Psichologinis įvertinimas atliekamas taikant asmenybės tyrimo metodikas.
Gebėjimai ir intelekto struktūra vertinama naudojant adaptuotą intelekto struktūros testą.

Gauti tyrimo rezultatai aptariami su psichologu konsultacijos metu. Rezultatų aptarimui skiriama 1val. konsultacija.