Gebėjimų ir intelekto struktūros įvertinimas

Tyrimas skirtas bendriems intelekto gebėjimams vertinti ir gebėjimų struktūrai nustatyti. Įvertinamas intelekto lygis ir savo turimų rezervų panaudojimas.

Karjeros konsultavime, remiantis tyrimo rezultatais galima prognozuoti, kokiose profesinės veiklos srityse asmuo gali ne tik pritaikyti, bet ir ugdyti asmeninius gebėjimus, kurie padėtų sėkmingai dirbti konkrečioje profesijoje ateityje.

Testai adaptuoti ir standartizuoti Lietuvoje.
Moksleivius testuoja Psichologijos paslaugų centro psichologai, turintys sertifikatus dirbti su šiomis metodikomis.

Tyrimo rezultatai aptariami konsultacijos metu ir pateikiama standartizuota išvada. Tėvams pageidaujant, jie dalyvauja kartu.