Darbuotojų brandumo lygiai ir tinkamiausias vadovo elgesys

Brandumo lygį lemia du veiksniai:
a) kvalifikacija – mokėjimas, įgūdžiai, informuotumas;
b) motyvacija – noras realizuoti savo galimybes, tikėjimas sėkme, tikslų žinojimas, saugumo jausmas, pripažinimo galimybė, atsakomybė, teigiama-aktyvi nuostata į veiklą ar kompaniją
Darbuotojo brandumo lygį nulemia tas iš aukščiau minėtų veiksnių, kuris yra žemesnis.
Naujas darbuotojas, nepriklausomai nuo kvalifikacijos ir patirties, naujame darbe visada pradžioje būna pirmame brandumo lygyje.

Galimi keturi brandumo lygiai:

I lygis. Darbuotojui (toliau D) reikalingos tikslios, smulkios instrukcijos ką daryti, užduotis turi būti nesudėtinga, reikalinga parama, patarimai. D per mažai dar turi informacijos, kad galėtų patys tikslintis, kelti klausimus. Pradžioje nesudėtinguose uždaviniuose svarbi sėkmė ir sėkmės pripažinimas (pagyrimas). Jei sėkmės ir pripažinimo nebūna, D gali taip ir pasilikti šiame brandumo lygyje.
Produktyvumas – 20%

II lygis. D gali imtis sudėtingesnių uždavinių, priimti sudėtingesnes instrukcijas.
Jis jau pradeda kelti klausimus kaip darbą atlikti geriau, koks tikslas, kodėl daroma taip, ką veikia kiti padaliniai. D būtinai reikalingas pagyrimas už sėkmę, jis domisi, ar atitinka kompanijos keliamus reikalavimus, kokią vietą užima bendroje sistemoje.
Taip pat D svarbu jo santykis su vadovu (toliau V). Bet arti V daug būti nenori, nes tada būna įsitempęs, nesijaučia laisvai. Nori pats gerai atlikti darbą ir gauti pagyrimą, bet užduočių dar laukia iš vadovo. Jei D sekasi, pereina į sekantį lygį.
Produktyvumas – 45%

Jei darbuotojui ilgesnį laiką nuo įsidarbinimo pradžios nepavyksta pereiti per pirmus du brandumo lygius, jam kyla noras keisti darbą.

III lygis. D dar nėra tikras, kad gerai dirba, dėl to produkuoja idėjas, kaip geriau galėtų vykti darbas, ir bando atspėti, ką apie tai galvoja vadovas. Vadovui svarbu pastebėti šį pasikeitimą, duoti D palaikymą, nustoti nurodinėti, išklausyti jo idėjas, aptarti kartu ir stengtis išgauti iš D kuo daugiau idėjų ir informacijos, sužinoti, ką jis galvoja. Abu kalbėdamiesi gali prieiti gerų ir svarbių sprendimų. Tai gerai motyvuoja D. – kuo D daugiau bendraus su V, tuo daugiau įsitrauks į darbą ir pereis sekantį lygį.
Produktyvumas – 75%

IV lygis. D gerai žino savo darbą ir jam iš V reikia tik paprastos informacijos: kiek, ko ir kada reikia padaryti. Tai geri darbuotojai, jų nereikia stebėti, dirba savarankiškai, patys gali save įvertinti ir pasidžiaugti sėkme (girti nereikia).
Produktyvumas – 100%

Tinkamiausias vadovo elgesys su kiekvieno brandumo lygio darbuotoju

I lygiui. Smulkios ir nesudėtingos instrukcijos, taip pat pagyrimas už įvykdymą. „NURODYMAS“ arba „PALIEPIMAS“.

II lygiui. Sudėtingesnės instrukcijos, bet aiškūs reikalavimai, pagyrimas, pavaldinio reikšmingumo pripažinimas, jo vietos sistemoje, darbo prasmės aiškinimas. „PERDAVIMAS“.

III lygiui. Pavaldinio idėjų klausymasis, aktyvus domėjimasis jo nuomone, aptarimas. Bendravimas dalykinis. „DALYVAVIMAS“.

IV lygiui. Vadovas pasitiki pavaldiniu ir jį tik informuoja. „DELEGAVIMAS“.

Taip pat verta atsiminti, kad tas pats pavaldinys vienoje darbinėje situacijoje gali būti pirmame brandumo lygyje, o kitoje – ketvirtame. Dėl to su tuo pačiu darbuotoju skirtingose situacijose adekvatu skirtingai elgtis.

Darbuotojo motyvacija

I ir II brandumo lygiui būdinga išorinė motyvacija:
• pripažinimas, pagyrimas;
• darbo sąlygos;
• darbo organizavimas;
• geri santykiai;
• saugumo jausmas.
Šie motyvai atitinka žemesnius poreikius t.y. fiziologinius (higienos), saugumo, bendravimo ir pripažinimo poreikius.

III ir IV brandumo lygiui labiau būdinga vidinė motyvacija:
• padidėjusi atsakomybė, galimybė dalyvauti;
• domėjimasis įmonės veikla, informacijos gavimas;
• sunkūs, jaudinantys uždaviniai;
• karjera, profesinis augimas, statusas.

Šie motyvai atitinka aukštesnius poreikius: savigarbos ir savirealizacijos.